Politika privatnosti
IZJAVA O POLITIKI PRIVATNOSTI

POLITIKA PRIVATNOSTI ZA KLIJENTE

OPĆE ODREDBE

Turistička agencija Coala Travel obvezala se zaštititi osobne podatke klijenata, u skladu s najboljom poslovnom praksom i važećim hrvatskim i europskim propisima, uključujući Opću politiku privatnosti koja se temelji na Uredbi (MI) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. Glavna svrha ovog zakona je pružiti zainteresiranim stranama sve potrebne informacije o načinu obrade i zaštite osobnih podataka i pravima koja klijenti imaju u vezi s njihovom obradom.
Uvijek se trudimo transparentno informirati svoje klijente o tome što moramo znati u vezi s njihovim osobnim podacima te hoćemo li ih čuvati i koliko dugo. Na taj način mogu sami odlučiti u koju svrhu možemo koristiti njihove osobne podatke.
Ako želite izbrisati osobne podatke koje smo pohranili, obavijestite nas slanjem e-pošte.

PRIMJENA POLITIKE PRIVATNOSTI

Ova se politika odnosi na sve osobne podatke koje prikuplja i pohranjuje Magic Croatia i njezini ovlašteni partneri.
Klijentom se smatra osoba koja je zatražila uslugu ili ponudu usluge od turističke agencije Magic Croatia.
Osobni podaci su svi podaci koji se odnose na pojedinca čiji je identitet identificiran ili se može identificirati (Članak 4 Opće uredbe o zaštiti podataka).
Obrada podataka znači bilo koji postupak ili skup postupaka koji se provode na osobnim podacima ili na skupovima osobnih podataka (Članak 4 Opće uredbe o zaštiti podataka).

PRINCIPI OBRADE OSOBNIH PODATAKA

Podaci se obrađuju u skladu s važećim zakonima koji se odnose na obradu osobnih podataka i u skladu s najboljim poslovnim praksama zaštite podataka, tj. vršimo legalno, poštena i transparentna obrada.

Obrada u skladu sa svrhom prikupljanja podataka
Prikupljeni podaci obrađuju se samo u skladu sa svrhom zbog koje su podaci prikupljeni.

Ograničenje količine podataka
Prikupljamo i obrađujemo samo one podatke koji su potrebni za postizanje svrhe obrade.

Točnost podataka
Posebna pažnja posvećuje se točnosti prikupljenih podataka. Klijent u bilo kojem trenutku ima pravo pregledati podatke i ispraviti svoje podatke.

Ograničenje obrade podataka i njihovo zadržavanje
Podaci se obrađuju i pohranjuju samo onoliko dugo koliko je potrebno da bi se ispunila svrha zbog koje se prikupljaju ili kako to zahtijevaju važeći propisi.

Sigurnost osobnih podataka
Najveću moguću pozornost pridajemo sigurnosti osobnih podataka.

PRAVA KLIJENTA

U skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka, klijent ima sljedeća prava:

Pravo pristupa podacima

Klijent ima pravo dobiti potvrdu da obrađujemo njegove osobne podatke i, ako se obrađuje, on / ona ima pravo dobiti sljedeće podatke: informacije o svrsi obrade, kategorija osobnih podataka koje obrađujemo, primatelji ili kategorije primatelja podataka koje obrađujemo, predviđeno razdoblje u kojem će se podaci pohranjivati ​​ili kriteriji za određivanje tog razdoblja, pravo na zahtjev za ispravkom, brisanje i ograničenje obrade podataka, pravo na podnošenje žalbe nadzornom tijelu, automatizirane informacije o sustavu donošenja odluka poput dizajna profila, mjere zaštite ako se podaci prenose u treću zemlju.

Pravo na ispravak i brisanje
Klijent ima pravo dobiti ispravak netočnih podataka.
Klijent ima pravo zatražiti brisanje podataka, osim ako su podaci potrebni u svrhu zbog koje se prikupljaju ili ih je potrebno čuvati u skladu s važećim zakonskim propisima.

Pravo na ograničenje obrade
Klijent ima pravo dobiti ograničenje obrade podataka, pod uvjetima definiranim Općom uredbom o zaštiti podataka.

Pravo na prijenos podataka
Klijent ima pravo na dobivanje podataka koje je predao u strukturiranom obliku, standardni i strojno čitljivi format, te da ih bez ograničenja prenese drugom upravitelju obrade.

Pravo na prigovor
Klijent u svakom trenutku ima pravo prigovora na obradu osobnih podataka.
Klijent u svakom trenutku ima pravo na reklamaciju izravnog marketinga, u tom se slučaju podaci više neće koristiti u tu svrhu.

NAČINI NA KOJE PRIKUPLJAMO VAŠE OSOBNE INFORMACIJE

Podaci o našim klijentima prikupljamo na sljedeće načine:

- Prikupljanje podataka putem web stranice Agencije
Na našoj web stranici, prilikom izrade narudžbi ili upita, prikupljamo podatke potrebne za sklapanje ugovora, putne isprave, ponude i komunikacija s klijentima.
Klijent podatke dostavlja putem obrazaca na web mjestu.
Klijent može osobno ostaviti svoje osobne podatke, ili u ime klijenta, to može učiniti druga osoba.

- Prikupljanje podataka putem e-maila
Na zahtjev, klijent dostavlja podatke potrebne za pripremu ugovora, putne isprave, ponude, ugovori o osiguranju, rezervacija smještaja i komunikacija s klijentom.
Klijent može osobno ostaviti svoje osobne podatke, ili u ime klijenta, to može učiniti druga osoba.

- Prikupljanje podataka putem telefona
Na zahtjev, klijent dostavlja podatke potrebne za pripremu ugovora, putne isprave, ponude, ugovori o osiguranju, rezervacija smještaja i komunikacija s klijentom.
Klijent može osobno ostaviti svoje osobne podatke, ili u ime klijenta, to može učiniti druga osoba.

- Prikupljanje podataka putem web stranice
Na našu web stranicu ugradili smo YouTube video zapise, koji su pohranjeni na http://www.YouTube.com i može se pregledati izravno s naše web stranice. Sve je to uključeno u način „proširene zaštite podataka“, tj. nema podataka o vama kao korisniku koji će biti prebačeni na YouTube ako ne kliknete na videozapise da biste ih reproducirali.

Također koristimo Facebook Pixel koji nam omogućuje postavljanje oglasa na temelju interesa publike ("Facebook oglasi") koji posjećuju društvenu mrežu Facebooka ili druge web stranice.
Pretplatom na naš bilten (s obveznim osobnim podacima: tvoje ime, prezime, email adresa), Dobit ćete, u skladu s vašim pristankom u svakom pojedinom slučaju, personalizirane informacije o proizvodima, usluge ili prijedlozi za sudjelovanje u promocijama poput natjecanja ili testiranja proizvoda putem e-pošte.

Pri sudjelovanju u nagradnim igrama, ankete, ili slične kampanje, za kampanju koristimo osobne podatke koje nam dostavite (obvezni osobni podaci: ime, prezime, email adresa, a možete unijeti i telefonski broj i adresu). Više informacija o svrsi možete pronaći u odgovarajućim uvjetima i odredbama kampanje.

Vaši će se podaci izbrisati nakon završne obrade kampanje (pogledajte uvjete sudjelovanja) osim ako nije u suprotnosti sa zakonskim obvezama zadržavanja ili zakonskim zakonom.
Ako ste dali svoj pristanak (Članak 6, Artikal 1, Točka a GDPR-a) za obradu vaših podataka, možete u bilo kojem trenutku povući svoj pristanak. Takvo povlačenje utječe na obradu vaših osobnih podataka nakon što ste ih dali.

- pristanak klijenta
Pristanak znači bilo koji dobrovoljan, posebno, informirano i nedvosmisleno izražavanje želja ispitanika koji izričito ili izričito priznaje pristanak na obradu osobnih podataka koji se na njega odnose (Članak 4 Opće uredbe o zaštiti podataka).
Consent unambiguously considers execution order on the website, sending a request via the website, sending personal information by e-mail based on queries and telephone transfer data based on queries by employees of Magic Croatia Travel Agency.
Without a client’s consent, we will never use any client’s personal information for any purpose that is required by the applicable regulations.

THE TYPE OF PERSONAL INFORMATION WE COLLECT AND HOLD

We only collect data that is necessary for the purpose of data collection and in accordance with applicable legal regulations.
The data we collect:
– name and surname,
– the date of birth of children in order to obtain a discount,
– phone number and e-mail address for contact,
– the address of the residence if it is necessary to make a travel or insurance contract,
– OIB (Personal Identification Number) for travel insurance purposes, if contracted by the client,
– location, sex, citizenship, passport number or other appropriate personal document where necessary to enforce legal obligations (pr. when crossing the border).

USE OF PERSONAL INFORMATION COLLECTED

We collect personal information for the following purposes:

For the execution of the contract or the preparation for the contract execution
We collect personal data in order to execute a service to a client or to make a service offer.

To inform clients about services and products
If the client has given us the consent, podatke klijenta možemo koristiti kako bismo mu omogućili da se upozna s našim uslugama i proizvodima koji bi mogli biti zanimljivi.

U interne svrhe
Podaci klijenta čuvaju se radi zaštite legitimnih interesa klijenta ili naših legitimnih interesa, sukladno važećim zakonskim propisima. To može uključivati, na primjer, zadržavanje podataka o kupcima kako bi se na najbolji način odgovorilo na pritužbe kupaca, koristiti podatke klijenta za sprečavanje, otkriti i procesuirati zlouporabu na štetu klijenata ili Agencije Magic Croatia, osigurati sigurnost zaposlenika, klijentima, proizvodi i usluge Agencije Magic Croatia, stvaranje usluga i ponuda koje odgovaraju potrebama i željama klijenata, osiguravajući vrhunsko korisničko iskustvo, personalizirana služba za korisnike, istraživanje i analiza tržišta, optimizacija prodajnih kanala, itd.
The legal basis for the processing of data for this purpose is the legitimate interest of Magic Croatia Agency, unless such interests are of greater interest or fundamental rights and freedoms which require the protection of client data and/or legal grounds for the protection of key interests of a client or other natural person. Exceptions are cases where the legal basis of the consent is concerned.

For the purpose of fulfilling the legal obligations
On the basis of a written request based on the current valid regulations, Magic Croatia is obliged to provide or allow access to certain personal data of the client to the relevant state bodies (pr. courts, police, tourist inspections, itd).
Pravni temelj obrade podataka u ove svrhe je ispunjavanje zakonskih obveza Agencije Magic Croatia.

OTKRIVANJE OSOBNIH INFORMACIJA TREĆIM STRANAMA

Osobne podatke klijenta otkrivamo trećim stranama u sljedećim slučajevima:

U svrhu izvršenja ugovora ili pripreme za izvršenje ugovora s klijentom
Podatke otkrivamo trećoj strani kada je kupcu potrebno pružiti ugovorenu uslugu ili tražene informacije. Ovo uključuje, na primjer, slanje podataka klijenta u hotel ili prijevoznika kada je to potrebno za obavljanje usluge ili davanje pristanka za uslugu.

Kad je klijent dao pristanak
Podaci otkrivamo trećim stranama ako je to potrebno u svrhu za koju je klijent dao izričit pristanak.

Kad angažiramo kooperante za obavljanje određenih poslova
Ako angažiramo podizvođače kao rukovoditelje za izvršenje određenih poslova, u tom slučaju osobne podatke otkrivamo podizvođaču. Koristimo samo kooperante iz zemalja EU-a i ti kooperanti rade isključivo po nalogu Magic Croatia i prema ugovoru Magic Hrvatska, koja pruža mjere zaštite podataka kao da ih je obrađivala tvrtka Magic Croatia.

ZAŠTITNE INFORMACIJE

U svrhu zaštite osobnih podataka naših klijenata koristimo najbolje poslovne prakse u području turizma i informacijsko-komunikacijskih tehnologija. Stalno prilagođavamo svoje interne procese kako bismo postigli optimalnu razinu zaštite osobnih podataka. We use different organizational measures and technical means to protect the user’s data from unauthorized access, change, loss, theft or other misuse of data.

CONTACT

A client can realize his/her rights under the General Data Protection Regulation by submitting a request to the electronic mail address info@magic-croatia.hr.
If the client suspects a violation of his/her personal data, he/she may file a claim to the info@magic-croatia.hr.
The client can also file a claim to the Personal Data Protection Agency.

CHANGING, MODIFYING AND – PROVISIONS OF THE PERSONAL INFORMATION COLLECTED

The Privacy Policy comes into force and begins to apply on the date of publication and is available on the website. The clients will be informed in a timely manner, including through publication on the website, about possible changes and amendments in the Privacy Policy. A client has the right to disclose personal data, deletion of data and the limitation of personal data processing no later than the date of application of the General Data Protection Regulation,