OPĆI UVJETI PRUŽANJA USLUGA SMJEŠTAJA1. Opći uvjeti :
 
Turistički obrt Maestral, Kralja Tomislava 4, 21223 Okrug Gornji, ID: HR-AB-17060900424 (u daljnjem tekstu:: Agencija), jamči autentičnost prikazanih vizualnih i pisanih podataka koji se odnose na karakteristike smještajne jedinice u svojoj ponudi dostupnoj na https://www.coala-travel.com/, kao i za istinitost uvjeta da se nude pod.
 
1. Agencija je dužna osigurati smještaj u rezerviranim nekretnina u rezerviranom terminu, osim u slučaju više sile (rat, nemiri, štrajkovi, terorističkih napada, sanitarni poremećaji, prirodne katastrofe, intervencije mjerodavnih vlasti, itd)
 
Okolnosti u kojima ne vraćaju pologa: greške se pri odabiru destinacije, nespremnosti klijenta za putovanje, događaji koji su se dogodili prije uplate pologa ili koji se mogli predvidjeti, planirane, očekivane ili odgođena operacije, medicinski tretmani ili intervencije, rat, vojne operacije ili slične radnje, terorizam, epidemije ili pandemije, prirodne katastrofe, viša sila, zabrane ili odluke vlade, nuklearne događaje itd.
 
2. Ponuda
 
Agencije osigurava usluga prema informacijama objavljene i vrijede u trenutku potvrde rezervacije, i prema opisu i terminu sukladno potvrđenoj rezervaciji, osim u slučaju više sile, kao što su bolest pružatelja usluge ili njegove / njezine uže obitelji, izvanredne okolnosti koje se ne mogu predvidjeti niti otkloniti (prirodne katastrofe poput potresa, poplave, sanitarni poremećaji, požari, suše, ratovi, štrajk, terorističke akcije i ograničenja izdana od strane mobilizacije vlade, zabrana izlaska iz zemlje).
 
3. Rezervacije i plaćanje
 
Upiti i rezervacije smještaja možete izvršiti putem e-maila, pismeno ili osobno u poslovnici agencije, kao i na uredima naših partnera agencije. Potvrdom rezervacije, putnik potvrđuje da je upoznat s Općim uvjetima pružanja usluga putovanja te u potpunosti razumije i prihvaća ove uvjete koji obvezuju i Putnika i Agenciju. Agencija Putniku pruža odgovarajuće materijale u elektroničkom obliku. Internet stranica , iznoseći sve relevantne informacije u vezi s smještajem, i pruža ili ukazuje na opće uvjete smještaja koji su sastavni dio ovog sporazuma, ne nudi paket putničkog osiguranja. Putnik je dužan dati sve podatke potrebne za proces rezervacije. Depozit je obavezan, ovisno o odabranom načinu plaćanja. Plaćanje razlike je zbog najmanje 30 dana prije dolaska, osim ako nije drugačije navedeno na potvrdi rezervacije.
 
Napomena za uplate iz inozemstva – Ovaj način plaćanja odnosi se isključivo na inozemne klijente. Potrebno je uplatiti akontaciju na račun agencije. Naknade za prijenos banka obveznika i primatelji su pokrivene u cijelosti od strane klijenta iz trećih zemalja . U EU se dijeli popola..
 
Pružatelj usluga zadržava pravo uskratiti uslugu putniku ako putnik dovede kućnog ljubimca u smještaj bez prethodne najave Agencije ili pružatelja usluga. U ovom slučaju, Agencija nije dužna prihvatiti žalbe koje je putnik na kvalitetu rezerviranog smještaja ili usluge.
 
Promocije i popusti ne mogu se zbrajati s drugom ili u kombinaciji. Svaka rezervacija može sadržavati samo jedan popust.
 
4. Boravišna pristojba
 
Prema Zakonu o boravišnoj pristojbi Republike Hrvatske, putnik je dužan platiti boravišnu pristojbu istovremeno s plaćanjem usluge smještaja /. Prema Zakonu o boravišnoj pristojbi Republike Hrvatske, boravišna pristojba je od 3,00 do 10,00 Kuna po osobi na dan za odrasle osobe. Mladi iz doba 12 do 18 (ali ne i nakon što su se okrenuli 18) imaju pravo na 50% popust, dok djeca u dobi od 12 oslobođeni su plaćanja boravišne pristojbe. Ukupan iznos boravišne pristojbe za određenu rezervaciju ovisi o odredištu u Republici Hrvatskoj i terminu boravka,.
 
5. Cijene
 
Cijena usluge uključuje osnovnu uslugu kako je opisano u cjeniku uz smještajnu jedinicu iz rezervacije. Posebna ili dodatne usluge su one usluge koje nisu uključene u osnovnu cijenu smještaja (obilježen “na zahtjev” u opisu smještaja ili Cjenik / stopama ili dodatne usluge koje su ostvarive uz prethodnu najavu i doplatu) i kao takvi moraju biti plaćeni od strane putnik zajedno s iznosom rezervacije ili na licu mjesta, kao što je navedeno u našoj ponudi. Posebna i dodatne usluge / zahtjevi moraju biti zatraženo ili je najavio tijekom postupka rezervacije.
 
Prosječna cijena električne energije, vode i plina je uključena u cijenu smještaja kao i svi plahte i posteljinu stavke, završno čišćenje i ostale dodatne usluge koje su navedeno u opisu svake smještajne jedinice. Putnik je dužan napustiti prostor čist i uredan prije polaska, bez obzira na konačni obračun čišćenje set od strane vlasnika. Završno čišćenje obuhvaća pranje i slaganje posuđa, uklanjanje smeća i metenje svih prostorija u smještajnoj jedinici, tako da je smještajna jedinica je ostalo urednim. Vi bi također trebali donijeti toaletni papir (osim kada borave u hotelu).
 
Cijene usluge navedene su u eurima. Agencija zadržava pravo promjene objavljenih cijena. Putnici koji su uplatili polog za određenu rezervaciju zajamčena od strane Agencije cijenu smještaja naveden na kalkulaciji na temelju koje je izvršena uplata depozita. Trebali procijeniti promjenu dogodi li se prije plaćanja akontacije, Agencija je dužna obavijestiti putnik tih promjena. Ugovorne strane su suglasne da agencija ima pravo povišenja cijene najkasnije do 20 dana prije početka korištenja usluge ako se sljedeće dogodilo nakon potvrde rezervacije: promjene u valutnog tečaja, Ukoliko je cijena uplaćenog povećanja rezervacija iznos za više od 10 %, Putnik ima pravo otkazati njegov / njezin rezervaciju, a također ima pravo na povrat novca, bez ikakve dodatne naknade.
 
Cijene navedene u našim ponudama i programima bazirane su na osnovi ugovora s našim partnerima i ne moraju odgovarati cijenama objavljenim na licu mjesta u objektu u kojem putnik boravi. Na moguće razlike u cijenama ne može se podnijeti žalba. Ako broj osoba koje dolaze u rezerviranu smještajnu jedinicu premaši broj naznačen u putnim ispravama (jamac), pružatelj usluga ima pravo uskratiti uslugu nenajavljenim putnicima ili prihvatiti sve putnike uz nadoplatu nenajavljenih putnika na licu mjesta. U ovom slučaju, Agencija ne priznaje nikakve pritužbe za kvalitetu ili usluge na rezerviranog smještaja.
 
6. Kategorizacija i opis usluga
 
Ponuđene smještajne jedinice opisane su prema službenoj kategorizaciji nadležne institucije, kao i stvarno stanje smještaja prilikom objave. Standardi smještaja, hrana, usluge i slično mogu se razlikovati ovisno o odredištu / zemlji i nisu usporedivi. Podaci pruženi Putniku na prodajnom mjestu ne obvezuju Agenciju više od podataka navedenih na web stranicama www.coala-travel.com ili u katalogu ili drugim tiskanim materijalima Agencije.
 
Parkiralište je osigurano samo ako pružatelj usluga ima na raspolaganju parkirno mjesto za svaku smještajnu jedinicu u prostorijama ili u njegovoj neposrednoj blizini. Osiguran parking ne znači nužno da se ona nalazi u dvorištu objekta, u čuvanom, ograđen ili natkriveni prostor.
 
Smještaj koji je invalidskim kolicima, ali ne nužno u potpunosti prilagođen mora imati sljedeće karakteristike:
 
– Položaj smještaja se nalazi u prizemlju (do maksimalno 2 korake na ulazu u smještajnu jedinicu)
– Veličina smještaja je pogodan za kretanje osoba u invalidskim kolicima (minimalna širina vrata je 75cm, prostrana kupaonica, koji nije nužno opremljen s odgovarajućim ručkama i barovima)
 
7. Obveze Agencije
 
Dužnost agencije je pružanje usluga kao i izboru pružatelja usluga, te briga o pravima i interesima putnika, sukladno dobrim običajima u turizmu. Agencija će sve navedene obveze kao što je opisano, osim u izvanrednim okolnostima (Članak 2) u kojem se postupa kako je navedeno u članku 12.
 
8. Obveze putnika
 
Putnik je dužan:
 
– posjedovati valjane putne isprave
– poštivati ​​i pridržavati se svih carinskih i deviznih propisa zemlje u koju putuje
– poštivati ​​i pridržavati se svih carinskih i deviznih propisa, kao i zakona i drugih propisa Republike Hrvatske, kao i drugih zemalja kroz koje je on / ona prolazi kroz ili se nalazi na. Provjeriti je li on / ona potrebna viza za zemlje u koju putuje, kao i susjedne zemlje. U slučaju da putnik nije u mogućnosti nastaviti putovanje kao rezultat toga što izravno kršenje tih propisa, Putnik je odgovoran za sve povezane troškove.
– pridržavati se kućnog reda u smještajnoj jedinici, te surađivati ​​s pružateljem usluga na način dobronamjerna
– predstaviti davatelja usluga s dokument kojim dokazuje plaćene usluge (Voucher dobiven e-mailom ili faksom)
– platiti ravnotežu rezervacije kao što je navedeno na putne isprave (jamac) pružatelju usluga na prvi dan dolaska u lokalnoj valuti (hrvatska kuna). Cijena u eurima će se pretvoriti u hrvatske kune prema tečaju Hrvatske narodne banke na dan uplate.
– najaviti namjeru dovođenja kućnog ljubimca u smještajnu jedinicu, čak i ako je smještajna jedinica opisana je kao ljubimac prijateljski smještaj, kao i objaviti vrstu i veličinu ljubimca. Iako kućni ljubimci mogu biti dopušteno, postoji kućni red koji treba slijediti i poštivati. Za većinu se kućni ljubimci smještajnih jedinica, uz nadoplatu je primjenjivo koja se plaća na dan dolaska direclty pružatelju usluga. Putnik će dobiti informacije od agencije unaprijed o ljubimac naknadu koja se plaća na dan dolaska.
– Ako putnik ima namjeru doći s više osoba od navedenih kao maksimalni kapacitet smještaja je dužan obavijestiti agenciju odmah nakon slanja zahtjeva za smještaj, čak i ako su osobe manje djece. Mogućnost boravka s većim brojem ljudi isključivo ovisi o dobroj volji pružatelju usluge smještaja i ne isključuje nadoplatu. Nema pravila pod kojima maloljetna djeca mogu ostati slobodni i bez najave u smještajnoj jedinici.
Ako putnik ne nepoštivanja ovih obaveza, on / ona će biti odgovoran za bilo kakve troškove ili štetu. Potvrdom rezervacije, Putnik je pristao na naknadu, pružatelju usluga na licu mjesta za sve potencijalne štete uzrokovane njegov / njezin vlastiti nemar.
 
9. PRAVO KLIJENTA NA PROMJENU REZERVACIJU
 
U slučaju da Putnik želi promijeniti ili otkazati potvrđenu rezervaciju, to mora učiniti pismeno (putem e-maila ili faksa). Promjene ili otkazivanja putem telefona nisu dopuštene i neće se prihvatiti. U slučaju da Putnik zatraži promjenu ili otkaže potvrđenu rezervaciju, datum primitka pismenog otkaza, tijekom redovnog radnog vremena Agencije, predstavljat će osnovu za izračun troškova. Ako je pismeni otkaz primljen izvan redovnog radnog vremena Agencije, datum otkaza koji će predstavljati osnovu za izračun troškova otkaza bit će sljedeći radni dan agencije. U slučaju da Putnik otkaže potvrđenu rezervaciju privatnog smještaja do 72 sati nakon izvršenja uplate, pod uvjetom da postoji barem 31 preostalih dana između datuma otkazivanja i datuma početka usluge predmetne rezervacije, Agencija će Putniku izvršiti povrat uplaćenog iznosa u roku 7 radni dani. Vrijedi samo za jednu otkazanu rezervaciju. Prijenos rezervacije za 2021 je moguće samo ako su granice zatvorene .
 
U slučaju da Putnik zatraži promjenu broja osoba, datum dolaska ili završetka potvrđene rezervacije, pod uvjetom da je promjena moguća, primjenjivat će se sljedeći uvjeti:
 
– Za otkazivanje do 29 dana prije početka korištenja zakupljene usluge, troškovi Agencija 50 % od ukupne cijene zakupljenog smještaja, na ime manipulativnih i administrativnih pristojbi. Ostatak iznosa će biti vraćen klijentu na trošak primatelja.
– iz 29 do 7 dana prije dolaska, ako je novi iznos rezervacije jednake ili veće vrijednosti od izvornog iznosa rezervacije, Agencija će naplatiti samo razliku u cijeni.
– iz 29 do 7 dana prije dolaska, ako je novi iznos rezervacije manji od izvornog iznosa rezervacije, agencija će izvršiti promjenu prema zahtjevu putnika, ali iznos rezervacije neće biti smanjen.
– promjene rezervacije od 6 do 1 dana prije dolaska nisu mogući.
U slučaju da Putnik zatraži promjenu potvrđene smještajne jedinice u smještajnu jedinicu u istoj zgradi istog pružatelja usluga, pod uvjetom da je promjena moguća, Agencija će naplatiti naknadu za promjenu 15,00EUR i bilo koju razliku u cijeni.
 
U slučaju da Putnik zatraži promjenu potvrđene smještajne jedinice u smještajnu jedinicu drugog pružatelja usluga, promjena će se tretirati kao otkazivanje i primijenit će se dolje navedeni uvjeti otkazivanja.
 
Ako promjena rezervacije nije moguća, a Putnik otkaže potvrđenu rezervaciju, primjenjivat će se dolje navedeni uvjeti otkazivanja.
 
uvjeti otkaza: Privatni smještaj
 
1) Za otkaz privatnog smještaja troškovi otkaza su kako slijedi:
 
a. za rezervaciju je otkazana do 30 dana prije početka datuma usluge 50% ukupnog iznosa rezervacije .
b. za rezervaciju od otkazani 29 do 15 dana prije početka datuma usluge 60% od ukupnog iznosa rezervacije naplatit će se
c. za rezervaciju od otkazani 14 do 8 dana prije početka datuma usluge 80% od ukupnog iznosa rezervacije naplatit će se
d. za rezervaciju od otkazani 7 do 0 dana prije početka datuma usluge 100% od ukupnog iznosa rezervacije naplatit će se
e. Ako putnik ne pojavi na odredištu ili otkaže uslugu smještaja nakon što je počeo, 100% od ukupnog iznosa rezervacije naplatit će se
 

10. Putno osiguranje
 
Trošak putovanja ne uključuju putno osiguranje “paket”: Osiguranje od posljedica nesretnog slučaja i bolesti koje se mogu pojaviti tijekom putovanja, oštećenje ili gubitak prtljage ili dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja. Ukoliko putnik zahtjeva navedena osiguranja, ona se mogu ugovoriti izravno kod jednog od osiguravatelja ili kod agencije, pri čemu agencija djeluje samo kao posrednik. Molimo pročitajte uvjete osiguranja pažljivo prije kupnje.
 
Trošak putovanja ne uključuje osiguranje od otkaza. Ukoliko putnik, tijekom rezervacija procesa osumnjičenog da je zbog određenih razloga da bi mogao otkazati putovanje agencija preporučuje kupnju osiguranje od otkaza. Osiguranje od otkaza ne može se uplatiti na plovilu po učinjen, samo kod prijave za putovanje.
 
Ukoliko Putnik nema ugovoreno osiguranje od otkaza, a nije u mogućnosti putovati u rezerve Agencija pravo isplate prema uvjetima navedenim u članku 9 ovog Ugovora. U slučaju otkaza rezervacije, viza, troškovi primjene i drugi troškovi putnih isprava su bespovratna, čak i ako je putnik ima osiguranje od otkaza. Ako putnik ima politiku Osiguranje od otkaza, Putnik mora podnijeti sve zahtjeve s osiguravajućeg društva koje je izdalo politike, a Agencija je dužna pružiti svu potrebnu dokumentaciju koja se odnosi na tvrdnju i rezervaciju u pitanju. Svi ostali uvjeti osiguranja nalaze se uz policu osiguranja i Agencija putniku preporučamo da ih pažljivije čitati.
 

11. Prtljaga / prtljaga
 
Svaki putnik je odgovoran za izgubljene, oštećene i / ili oštećenje stvari ostavljenih bez nadzora. Agencija ne snosi odgovornost za izgubljene, oštećena ili ukradena prtljagu, kao ni za krađu prtljage ili dragocjenosti u smještajnoj jedinici (najam sefa ukoliko je to moguće ili kupnjom paketa osiguranja koji bi uključivao prtljagu osiguranje preporuča). Izgubljena prtljaga ili krađa prijavljuju se pružatelju usluge smještaja i nadležnoj policijskoj postaji.
 

13. Rukovanje / podnošenja pritužbe

 
svaki putnik – Nositelj rezervacija ima pravo prigovora zbog neizvršene uplaćene usluge ne Wes uvjetom. Ako nisu zadovoljavajući pružene usluge, putnik je dužan odmah obavijestiti Agenciju o neodgovarajuću uslugu i podnijeti pritužbu na dan njegovog / njezinog dolaska na mjesto na davatelja usluga i obavijestiti ured agencije putem e-pošte na info@adriagate.com ili putem telefona na +385 (0)21 796 755 ( radno vrijeme službe za korisnike ). Putnik je dužan surađivati ​​s predstavnikom agencije, kao i sa pružateljem usluga u dobroj namjeri, tako da je uzrok prigovora može riješiti. Ako nakon dolaska putnik nije zadovoljan sa stanjem smještaja i ostavlja smještaja na vlastitu inicijativu i pronađe drugi smještaj bez davanja Agenciji priliku za rješavanje problema, ispraviti uzrok nezadovoljstva, ili pronaći neki drugi accommdoation za putnika, Putnik nema pravo tražiti povrat novca niti uputiti tužbu za naknadu štete, bez obzira na činjenicu da su njegovi / njeni razlozi bili opravdani ili ne.
 
Ako putnik prihvati ponuđeno rješenje prigovora koje odgovara uplaćenoj usluzi na licu mjesta, Agencija neće uzimati dodatne žalbe u obzir ni odgovarati na njih.
 
Ako se problem ne riješi na licu mjesta nakon intervencije, putnik je dužan poslati pismeni prigovor zajedno s popratnim dokumentima i fotografijama koje dokazuju osnovu prigovora agenciji e-mailom na info@adriagate.com ili poštom poštom najkasnije 8 dana nakon povratka putnika iz njegove / njezine putovanja. Agencija samo uzeti u obzir u potpunosti dokumentirane pritužbe koje su primljene u roku od 8 dana.
 
Agencija je dužan donijeti pismeno rješenje na prigovor u roku od 14 dana od primitka pisanog prigovora. Agencija može odgoditi rok kako bi se prikupiti dokaze i provjeriti tvrdnju citati s pružateljem usluga, ali ne više od 14 dana. Agencija će uzeti u obzir samo one tvrdnje čiji uzrok nije mogao biti riješen na licu mjesta.
 
Dok je odluka od strane Agencije, drugim riječima za vrijeme trajanja od 14/28 dana nakon prigovora, Putnik odriče pravo uključiti treću stranu, arbitraža u UHPA-e ili druge institucije, javno objavljivanje informacija, kao i podnošenje tužbe. Najviši iznos nadoknade po prigovoru može doseći iznos reklamiranog dijela usluga, a ne može obuhvatiti već iskorištene usluge kao ni cjelokupni iznos usluge. Zakon o turističkim isključuje Pravo putnika na naknadu idealne štete.
 
Ako putnik nije zadovoljan odgovorom od organizatora, i koristio usluge iz agencije koja je članica UHPA i complined s gore navedenim smjernicama za proces provedbe prigovora, Putnik može žaliti arbitraži UHPA. U skladu s Pravilnikom o arbitraži, cijeli proces bi trebao biti dovršen u roku od mjesec dana . Tijekom tog procesa, organizator će ili pristati na štetu ili volje putnik s malom naknadu, naučiti da čak i na sudu, na kojem Putnik i dalje može žaliti, gotovo da nema šanse za osvajanje tužbi i.
 
Agencija se ne može smatrati odgovornom za eventualne klimatske uvjete, čistoća, a temperatura mora, kao ni za ostale slične situacije i događaje koje mogu dovesti do nezadovoljstva putnika i nisu izravan rezultat smještajne jedinice (na primjer, loše vrijeme, nepropisno održavane plaže, gužve, Izgubljena prtljaga ili krađa i kao).
 
Ako putnik odluči rezervirati posebnu Last minute posla, tada prihvaća sve rizike takvog putovanja. Ta putovanja sadrže nesigurnost činjenicama o kojima agencija ne može utjecati, a putnik prvenstveno zbog cijene prihvatio takvo putovanje pa zbog toga nema pravo prigovora prema agenciji.
 
14. Zaštita osobnih podataka
 
Putnik osobne podatke daje njegov / njezin vlastiti slobodnu volju. Osobni podaci putnika potrebni su u procesu realizacije tražene usluge. Isto će se informacije koriste za međusobnu komunikaciju. Agencija se obvezuje da osobne podatke putnika neće iznijeti iz zemlje ili dati trećoj osobi, osim u svrhu realizacije tražene usluge. Osobni podaci će se čuvati u bazi podataka, u skladu sa odlukom Uprave o načinu prikupljanja, obrade i čuvanja osobnih podataka. S prihvaćanjem ovih Općih uvjeta, putnik daje dozvolu za njegov / njezin osobni podaci mogu koristiti u svrhu marketinških akcija agencije.
 
15. Bilješka
 
Uplate polog ili plaćanje u cijelosti smatra se da putnik u cijelosti prihvaća navedene uvjete.
 
16. nadležnost suda
 
Putnik i Agencija nastojat će eventualne sporove u primjeni ovog Ugovora rješavati sporazumno, au ne može postići pitanje će postati predmetom odluke nadležnog Split suda, pod vlast zakona Republike Hrvatske.