Husets regler

HUSREGLER I PRIVAT BOENDE

För att se till att du får en trevlig vistelse och för att förhindra missförstånd, läs husreglerna i privat boende. När du bekräftar en bokning antyds det att du är bekant och håller med dem, och att du till fullo kommer att följa dem. Brott mot husregler kan resultera i annullering av bokningen, och debiterar hela priset för boendet oavsett den kortare vistelsen.

 1. På ankomstdagen måste gästerna ge ägarna sina identitetshandlingar (pass eller ID) för registrering hos turistrådet. Dokumenten måste returneras till dem inom 24 timmar. Gästerna måste också ge vouchern till ägarna och betala dem det sista beloppet.
 2. Ägarna är tillgängliga för gästerna under vistelsen för all information och hjälp de kan behöva. I händelse av klagomål på kvaliteten på boendet rekommenderar vi att gästerna kontaktar ägarna direkt, och ring sedan byrån ifall de inte kan lösa problemet.
 3. Gästerna ansvarar för att lägenheten är ren. Ägarna är inte skyldiga att städa och städa, eller att ta ut sopor under hela vistelsen för klienterna.
 4. Ägarna kommer att byta sängkläder varje 7 dagar. Ägarna har ingen skyldighet att tillhandahålla någon handduk, köksduk, toalettpapper, rengöringsmedel och tvättmedel samt solstolar och parasoll.
 5. Ägarna är varken skyldiga eller ansvariga att organisera gäster’ fritid eller för att underhålla dem.
 6. Gästerna är skyldiga att ta hand om sina personliga saker och värdesaker som finns kvar i boendet. Ägarna kommer inte att hållas ansvariga i händelse av försvinnande, vi råder då gästerna att alltid stänga dörrar och fönster när de går ut.
 7. Ägarna har inte rätt att gå in i det hyrda boendet under gästernas frånvaro, förutom för att stoppa skador eller en fara som uppstår i boendet. I detta fall måste de informera gästerna om det så snart de kommer tillbaka till boendet. Om ägarna har någon anledning att tro att husreglerna bryts, gästerna måste låta dem komma in i boendet för att kontrollera situationen.
 8. Husdjur är tillåtna endast med tillstånd från ägarna och byrån. Det är inte tillåtet att ta med husdjur utan föregående meddelande, Ägarna och byrån har i detta fall rätt att annullera bokningen. Gästerna är ansvariga för eventuella skador som orsakas av deras husdjur, och måste rengöra de avföring som finns kvar i och utanför boendet, samt i närheten av boendet och på stranden. Om det överenskommits att husdjuren vistas utanför boendet har gästerna inte rätt att släppa in dem inomhus.
 9. Det är inte tillåtet att ta med något vapen, brännbara eller explosiva ämnen och produkter med stark eller obehaglig lukt in i lägenheten. Likaså är matlagning och elektriska apparater inte tillåtna utan ägarnas samtycke.
 10. Gästerna ombeds vänligen att ta hand om boendet och dess möbler som ligger inuti och utanför det. Gästerna får inte flytta möblerna eller transportera dem till ett annat boende, utanför eller till stranden (köksstolarna till terrassen, bestick till en annan boendeenhet, handdukar eller filtar till stranden, solstolar från poolen till stranden...).
 11. Användning av någon utrustning eller apparat som inte ingår i priset för boendet (utegrill, garage…) är endast möjligt efter överenskommelse med ägarna.
 12. När gästerna går ut från boendet har de skyldighet att stänga parasollen, släck lampor och elektriska apparater, stäng gasen och vattnet. Även gästerna ombeds när de är utanför att inte lämna luftkonditioneringen på om det inte är nödvändigt, och att stänga dörrar och fönster medan den används. Det är inte tillåtet att kyla ner mat och dryck genom att lämna dem under rinnande vatten. Det är förbjudet att slänga avfall i toaletterna eller på någon annan plats som inte är förutsedd för detta ändamål som utanför huset eller i dess närhet.
 13. Vid bokning av ett boende av typen Robinson måste gästerna spara vatten och el, de kan inte utan tillstånd från ägarna använda apparater som förbrukar mycket el (järn, hårtork…).
 14. Det är strängt förbjudet att någon annan person än gästerna vistas i eller utanför boendet. Om någon annan person som den deklarerar vid bokningstillfället är närvarande i boendet, ägarna och byrån har rätt att avboka alla gästers bokningar. Gäster som bor i något boende som inte tillhör ägarna har inte rätt att komma in i sitt boende utan deras samtycke.
 15. Gäster som avsiktligt eller oavsiktligt skadar fastigheten, kommer att behöva ersätta ägarna hela beloppet för den inträffade skadan. Ägarna kan be gästerna att lämna en deposition på ankomstdagen. Depositionen återbetalas till gästerna i sin helhet på avresedagen endast om de lämnar boendet i samma status som de hittade det. Information om depositionsbelopp och betalning framgår av boendeenhetsprislista och voucher.
 16. Om gästerna tänker komma efter 20:00 den första dagen måste de informera ägarna eller byrån om det för att undvika att ägarna föreslår sitt boende till andra gäster, trodde att den första gav upp reservationen.
 17. På avresedagen måste gästerna lämna boendet senast kl 10:00, för att ägarna ska hinna förbereda det för nästa gäster som anländer kl 14:00. Gästerna har skyldighet att lämna boendet i samma skick som de hittade det, snyggt och oskadat.
 18. Gästerna uppmanas att inte störa lugnet för ägarna och andra kunder från 14:00 till 17:00 och från 22:00 till 8:00.
 19. Ägarna och byrån kan sätta stopp för bokningen av gäster som inte respekterar husreglerna. I detta fall kommer gästerna att debiteras för hela bokningsbeloppet, oavsett kortare vistelse.
 20. När man börjar använda boendet förutsätts att gästerna är bekanta med husreglerna och att de accepterar deras villkor och skyldigheter. Alla problem som inte kan lösas på plats med ägarna eller byrån kommer att involvera ingripande av polisen eller domstolen i Split. Klagomål kommer endast att beaktas om de rapporteras under vistelsen. Efterföljande klagomål kommer inte att beaktas.