Add files

Kristi - stopa od 1* do 10* ( 1 je najgore ocijenjeno i 10 je najbolje ocijenjeno )

Napišite u polju + što ocijeniti kao pozitivnu ocjenu. Upišite u okvir - Što uzeti u obzir kao negativna iskustva.