VŠEOBECNÉ PODMÍNKY A PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ UBYTOVACÍCH SLUŽEB1. Všeobecné podmínky :
 
Tourist Řemesla Mistral, Kralja Tomislava 4, 21223 Okrug Gornji, ID: HR-AB-17060900424 (dále jen: Agentura), zaručuje autentičnost zobrazených vizuálních a písemných dat souvisejících s charakteristikami ubytovací jednotky ve své nabídce dostupné na https://www.coala-travel.com/, jakož i pravost podmínek jsou nabízeny pod.
 
1. Agentura je povinna zajistit ubytování ve vlastnostech rezervovat v období vyhrazené, s výjimkou případu vyšší moci (válka, nepokoje, stávky, teroristické útoky, sociální problémy, přírodní katastrofy, zásahy veřejné moci, atd.)
 
OKOLNOSTI, KTERÉ NEUZNÁVÁME PRO VRÁCENÍ ZÁLOHY: chyby při volbě ubytovani , nevůle zákazníka cestovat, události ke kterým došlo před zaplacením zálohy ze strany klienta nebo které šlo předvídat, plánované, očekávané nebo posunuté termíny operací, léčebných postupů či zákroků, válka, válečné operace nebo válce podobné události, terorizmus, epidemie nebo pandemie, přírodní katastrofy, vyšší moc, zákazy nebo rozhodnutí vlády, jaderné události apod.
 
2. Obsah nabídky
 
Agentura zajišťuje služby podle uveřejněných informací online platné v den potvrzení rezervace, a dále podle popisu a termínu v souladu s potvrzenou rezervací, kromě v případě vyšší moci jako např. smrt nebo nemoc poskytovatele služby nebo jeho nejbližší rodiny, mimořádné okolnosti, které nelze předvídat ani eliminovat (přírodní katastrofy, jako zemětřesení, povodně, sanitární poruchy, požáry, sucha, války, stávky, teroristické činy a omezení vydaných státem-typu mobilizace, zákaz při výjezdu ze země).
 
3. Rezervace a placení
 
Dotazy a rezervace ubytování se přijímají elektronickou cestou, písemně či osobně na kterékoliv z poboček agentury, stejně jako v kancelářích našich partnerských cestovních kanceláří. Při provádění rezervace , Cestující potvrzuje, že si je vědom Všeobecných podmínek cestovních služeb a plně rozumí a přijímá tyto podmínky, které jsou závazné jak pro Cestujícího, tak pro Agenturu. Agentura poskytuje Cestovateli příslušné materiály v elektronické podobě o webová stránka , prezentující všechny relevantní informace o ubytování, a poskytuje nebo poukazuje na obecných podmínkách ubytovacího zařízení, které jsou nedílnou součástí této dohody, nenabízejí pojištění cestovní balení. Účastník zájezdu je povinen poskytnout veškeré informace nezbytné pro provádění rezervace. Záloha je nutné v závislosti na zvoleném způsobu platby. Doplatek je způsoben přinejmenším 30 dny před příjezdem, pokud není uvedeno jinak, po potvrzení rezervace.
 
Poznámka k platbám ze zahraničí – Tento způsob platby se týká výlučně zahraniční klienty. Je nutné převést hodnotu rezervace na devizový účet agentury. Plátci a příjemce bankovní poplatky za převod jsou hrazeny výhradně ze strany klienta.
 
Poskytovatel služby si vyhrazuje právo odmítnout službu pro cestujícího, pokud cestující přináší domácího mazlíčka do místa ubytování, aniž by předtím oznámila, že agentura nebo poskytovatel služeb. V tomto případě, Agentura není povinna přijímat stížnosti ze strany Cestovatele na kvalitu rezervovaného ubytování nebo služby.
 
Akce a slevy nelze sčítat mezi sebou nebo v kombinaci. Každá výhrada může obsahovat pouze jednu slevu.
 
4. Pobytová taxa
 
Podle zákona o dani taxa z Chorvatské republiky, Účastník zájezdu je povinen zaplatit pobytovou taxu spolu s jeho / její zaplacení ubytování. Podle zákona o dani taxa z Chorvatské republiky, daň pobyt od 3,00 na 10,00 Kuna na osobu a den pro dospělé. Mladiství ve věku od 12 na 18 (ale ne poté, co se ukázalo 18) mají nárok na 50% sleva, zatímco děti podle věku 12 jsou osvobozeny od placení daně z pobytová. Celková částka daně pobytová pro konkrétní výhrady se určí podle místa určení v Chorvatské republiky, jakož i termíny ubytovací služby.
 
5. Sazby
 
Cena služby zahrnuje základní služby, tak, jak je popsáno v ceníku za rezervované ubytovací jednotky. Zvláštní nebo dodatečné služby jsou ty služby, které nejsou zahrnuty v základní ceně ubytování (výrazný „na vyžádání“ v popisu ubytovací jednotky nebo Ceník / Ceny nebo doplňkových služeb, které jsou k dispozici prostřednictvím předběžného oznámení a dodatečné platby) a jako takové mají být zaplatit cestující, spolu s množstvím rezervace nebo na místě, jak je uvedeno v naší nabídce. Speciální a příplatky / žádosti musí být požadováno nebo oznámena při rezervaci.
 
Průměrné náklady na elektřinu, vody a plynu je zahrnuta v ceně ubytování, jako jsou listy a lůžkoviny položek, závěrečný úklid a další přidané služby, které jsou uvedeny v popisu každé ubytovací jednotky. Účastník zájezdu je povinen opustit prostory v čistotě a pořádku před odjezdem, bez ohledu na konečné sady za úklid majitele. Závěrečný úklid zahrnuje mytí a stohování nádobí, odstranění smetí a vymetá všechny místnosti v bytové jednotky tak, že ubytovací jednotka je ponechán čistý a uklizený. Také byste měli přinést toaletní papír (na rozdíl od doby, kdy jste pobyt v hotelu).
 
Rychlosti služby jsou uvedeny v eurech. Agentura si vyhrazuje právo změnit uvedené ceny. Cestovatelé, kteří zaplatili zálohu na určitou rezervaci jsou zaručeny agentura míru ubytování uvedené na kalkulaci, na jejímž základě byla provedena platba kauce. Změny sazeb dojde před úhradou zálohy, Agentura je povinna informovat Cestovatele těchto změn. Všechny zúčastněné strany uznávají, že agentura si vyhrazuje právo na změnu ceny nejpozději 20 dní před začátkem zájezdu, pokud došlo k následující po potvrzení rezervace: změny v devizového kurzu, Pokud by cena zaplacené rezervace zvýšení částky na dobu delší než 10 %, Účastník zájezdu má právo zrušit jeho / její rezervaci a má také nárok na vrácení peněz bez další kompenzace.
 
Sazby uvedené v našich nabídkách a programech jsou vytvořeny podle dohody uzavřené s našimi dodavateli a nemusí nutně odpovídat sazby uvedené na místě v ubytovací jednotce, ve kterém Cestovatel pobývá. Případné rozdíly v sazbách nelze reklamovat. Pokud by počet osob přicházejících do rezervované ubytovací jednotky přesahoval počet uvedený v cestovních dokladech (doklad), poskytovatel služby má právo odepřít službu pro neohlášené kočovníky nebo umístit všechny cestující za předpokladu, že dodatečné platby na neohlášené Travellerů je vyrobena přímo na místě. V tomto případě, Agentura nepotvrdí žádné stížnosti na kvalitu nebo poskytnutých služeb v rezervovaném ubytování.
 
6. Kategorizace a popis služeb
 
Nabízené ubytovací jednotky jsou popsány podle oficiální kategorizace řádného orgánu, stejně jako aktuální stav jednotky v okamžiku vyhlášení. Standardy ubytování, jídlo, služby a podobně, se liší v závislosti na cílovém / zemi a nejsou předmětem srovnání. Informace poskytnuté Cestujícímu v místě prodeje nezavazují Agenturu o nic víc, než informace uvedené na webových stránkách www.coala-travel.com nebo v katalogu či jiných tištěných materiálech Agentury.
 
Parkovací místo je zajištěno pouze v případě, že poskytovatel služeb má jeden k dispozici parkovací místo pro každou bytovou jednotku v prostorách, nebo v jeho blízkém okolí. Zabezpečené parkovací místo, nutně neznamená, že se nachází ve dvoře areálu, v hlídaném, oplocený nebo krytá plocha.
 
Ubytování, které je bezbariérové, ale ne nutně zcela přizpůsobeny, musí mít následující vlastnosti:
 
– Postavení obytné jednotky je v přízemí (až do maximální výše 2 Kroky při vstupu do ubytovací jednotky)
– velikost obytné jednotky je vhodná pro pohyb osoby na invalidním vozíku (Minimální šířka dveří je 75cm, prostorná koupelna, které nemusí být nutně vybaven odpovídajícími držadly a bary)
 
7. Povinnosti agentury
 
Povinnost agentury je poskytování služeb, jakož i výběr poskytovatele služby při zohlednění práv a zájmů cestujících v souladu s tradicemi oblasti cestovního ruchu. Agentura bude plnit všechny výše uvedené povinnosti, jak je popsáno, S výjimkou okolností, které nemůže ovlivnit (Článek 2) v nichž bude agentura pokračovat, jak je uvedeno v článku 12.
 
8. Povinnosti cestovatele
 
Účastník zájezdu je povinen:
 
– mít platné cestovní doklady
– respektovat a dodržovat všechny zvyky a devizových předpisů cílové země
– respektovat a dodržovat všechny zvyky a devizových předpisů, jakož i zákony a jiné předpisy Chorvatské republiky, jakož i jiných zemích, které přes on / ona prochází nebo je uložena ve. Zjistit, zda nebo ne on / ona vyžaduje víza pro cílové země, jakož i sousedních zemí. V případě, že Traveler je schopen pokračovat cestu jako výsledek je v přímém rozporu s těmito předpisy, Cestovatel je odpovědný za všechny náklady s tím spojené.
– dodržovat domovní řád ubytovacího zařízení, jakož i spolupracovat s poskytovatelem služeb, a to způsobem dobře míněné
– předloží poskytovatele služby s Doklad placenou službu (voucher obdrželi e-mailem nebo faxem)
– vyplatit zůstatek výhrady, jak je uvedeno v cestovním dokladu (doklad) poskytovateli služeb v první den příjezdu v místní měně (chorvatská kuna). Cena v eurech budou převedeny na chorvatské kuny v souladu se kurzu Chorvatské národní banky v den platby.
– oznámit záměr přinášet mazlíčka do ubytovacího zařízení, i když je ubytovací jednotka popsána jako Domácí mazlíčci, stejně jako oznámit druh a velikost zvířete v zájmovém chovu. I když by mohly být povoleny domácí zvířata, existují pravidla domu, které je nutno dodržovat, a respektované. Pro většinu Odvoz z ubytovacích jednotek poplatek se platí, která je vyplacena v den příjezdu direclty k poskytovateli služeb. Cestovatel obdrží informace od agentury v předstihu o Zvířata, která má být zaplacena v den příjezdu.
– v případě, že cestovatel má v úmyslu přijet s více osobami, než jsou uvedeny jako maximální kapacita ubytovací jednotky je však povinen informovat agenturu ihned po odeslání žádosti o ubytování, i když jsou osoby nezletilé děti. Možnost pobytu s větším počtem lidí závisí pouze na dobré vůli poskytovatele ubytovací služby a nevylučuje dodatečnou platbu. Neexistují žádná pravidla, podle kterých může nezletilé děti mají pobyt zdarma a bez předchozího upozornění pouze v bytové jednotce.
V případě, že Traveler nerespektování těchto předpisů, on/ona bude zodpovědný za veškeré výlohy a škody. Při provádění rezervace , Cestovatel se dohodla na kompenzaci poskytovatele služby na místě za případné škody vzniklé jeho / její vlastní nedbalosti.
 
9. PRÁVO KLIENTA NA ZMĚNU REZERVACE
 
V případě, že si cestovatel přeje změnit nebo zrušit potvrzenou rezervaci, musí tak učinit písemně (e-mailem nebo faxem). Telefonické změny nebo zrušení nejsou povoleny a nebudou přijaty. V případě, že by cestovatel měl požádat o provedení změny nebo zrušení potvrzené rezervace, datum přijetí písemného zrušení, během běžné pracovní doby Agentury, bude představovat základ pro výpočet nákladů. Pokud je písemné zrušení doručeno mimo běžnou pracovní dobu agentury, datum zrušení, které bude základem pro výpočet nákladů na zrušení, bude následující pracovní den agentury. V případě, že Cestovatel zruší potvrzenou rezervaci soukromého ubytování až do 72 hodin po provedení platby, za předpokladu, že existuje alespoň 31 dny zbývající mezi datem zrušení a počátečním servisním datem příslušné rezervace, Agentura vrátí Cestujícímu vrácenou zaplacenou částku v rámci 7 pracovní dny. Platí pouze pro jednu zrušenou rezervaci. Převod rezervace pro 2021 je možné, pouze pokud jsou hranice uzavřeny .
 
V případě, že by cestovatel měl požádat o změnu počtu osob, příjezd nebo datum ukončení potvrzené rezervace, pokud je změna možná, platí následující podmínky:
 
– V případě zrušení, které nastaly do 29 dní před začátkem používání služby rezervace, Agentura poplatky 50 % z celkové ceny ubytování, rezervace jménem manipulace a správní poplatky. Zbytek částky bude klientovi vrácen na náklady příjemce.
– od 29 na 7 dny před příjezdem, pokud je nová částka rezervace stejná nebo větší než původní částka rezervace, Agentura bude účtovat pouze cenový rozdíl.
– od 29 na 7 dny před příjezdem, pokud je nová částka rezervace menší než původní částka rezervace, Agentura provede změnu podle požadavku cestovatele, ale částka rezervace nebude snížena.
– rezervace změn z 6 na 1 dny před příjezdem nejsou možné.
V případě, že cestující požaduje změnu potvrzené ubytovací jednotky za ubytovací jednotku ve stejné budově stejného poskytovatele služeb, pokud je změna možná, Agentura bude účtovat poplatek za změnu ve výši 15,00 EUR a jakýkoli cenový rozdíl.
 
V případě, že cestující požaduje změnu potvrzené ubytovací jednotky za ubytovací jednotku jiného poskytovatele služeb, změna bude považována za zrušení a budou použity níže uvedené storno podmínky.
 
Pokud změna rezervace není možná a cestovatel zruší potvrzenou rezervaci, platí storno podmínky uvedené níže.
 
stornovací podmínky: ubytování v soukromí
 
1) Pro zrušení soukromého ubytování storno poplatky jsou následující:
 
a. za zrušení rezervace 30 dnů před datum zahájení služby 50% z celkové částky rezervace .
b. za zrušení rezervace od 29 na 15 dnů před datum zahájení služby 60% z celkové částky rezervace bude účtováno
C. za zrušení rezervace od 14 na 8 dnů před datum zahájení služby 80% z celkové částky rezervace bude účtováno
d. za zrušení rezervace od 7 na 0 dnů před datum zahájení služby 100% z celkové částky rezervace bude účtováno
a. V případě, že cestovatel nedorazí na místo určení nebo zruší službu ubytovacího zařízení poté, co začali, 100% z celkové částky rezervace bude účtováno
 

10. Cestovní pojištění
 
Cena zájezdu nezahrnuje cestovní pojištění „balíček“: pojištění pro případ pracovních úrazů a nemocí, které mohou nastat během cesty, poškození či ztráty zavazadla nebo dobrovolné zdravotní pojištění. Pokud Účastník zájezdu požadovat dodatečné pojištění, lze zajistit přímo s pojišťovnou nebo u Agentury, přičemž Agentura působí pouze jako prostředník. Před nákupem si prosím přečtěte v pojistných podmínkách pečlivě.
 
Náklady na cestu nezahrnuje pojištění storna. Pokud Účastník zájezdu, při rezervaci podezřelý, že v důsledku určitých důvodů by mohl zrušit svou cestu agentura doporučuje nákup zrušení pojištění. Storno pojištění nemůže být zaplacena poté, co byla provedena rezervace, pouze při rezervaci.
 
Pokud Účastník zájezdu nemá storno pojištění a není schopen cestovat rezervám agentura pro nárok na vrácení na zájezdu dle storno podmínek uvedených v článku 9 této dohody. V případě zrušení rezervace, Náklady na víza aplikace a další náklady cestovní doklad je nevratný iv případě, že cestovatel má storno pojištění. V případě, že cestovatel má zrušení pojistné smlouvy, Cestovatel musí podat všechny pohledávky s pojišťovnou, která uzavřela pojistnou smlouvu, zatímco agentura je povinen poskytnout veškerou potřebnou dokumentaci vztahující se k nároku a rezervaci v pochybnost. Všechny ostatní pojistné podmínky jsou přiloženy k pojistné smlouvě a agentura doporučuje, aby cestující je pečlivěji číst.
 

11. Zavazadlo/zavazadel
 
Každý Traveler je zodpovědný za ztracené, poškozené a / nebo odcizení vlastnost vlevo bez dozoru. Agentura neodpovídá za ztracené, poškozený nebo ukradený zavazadla, ani za ukradené zavazadla nebo cenností uchovávány v bytové jednotce (pronájem pokud možno bezpečným nebo koupi pojištění balíček, který by zahrnoval pojištění zavazadel se doporučuje). Ztrátě nebo odcizení zavazadel je nutno předávat poskytovateli ubytovací služby, nebo na příslušnou policejní stanici.
 

13. Zpracování/podání stížnosti

 
Každý cestovatel – Držák rezervace má právo podat stížnost v případě, že placené služby Wes neposkytla. Pokud jsou tyto služby poskytovány nejsou uspokojivé, Cestující je povinen neprodleně oznámit agentuře o nedostatečné služby a podat stížnost na den jeho / jejím příjezdu na místě k poskytovateli služeb a informovat úřad agentura e-mailem na info@adriagate.com nebo telefonicky na čísle +385 (0)21 796 755 ( zákaznický servis pracovní doba ). Účastník zájezdu je povinen spolupracovat s představitelem Agentury, stejně jako s poskytovateli služeb v dobře míněné způsobem tak, že příčinou reklamace může být vyřešen. Jestliže po příjezdu Traveler není spokojen se stavem ubytování a opouští ubytovacího zařízení z vlastní iniciativy a najde jinou dovolenou, aniž by Agentura šanci na vyřešení problému,, opravte příčinu nespokojenosti, nebo najít jiný Cyklotrasy pro Traveler, cestovatel nemá právo požádat o vrácení peněz nebo vznést nárok na náhradu škody, bez ohledu na skutečnost, že jeho / její důvody byly oprávněné, nebo ne.
 
V případě, že cestovatel přijmout navrhované řešení, které odpovídá zaplacené službě na místě, Agentura nebude mít další stížnosti v úvahu, nebo na ně reagovat.
 
Pokud problém není vyřešen na místě po zásahu, Účastník zájezdu je povinen podat písemnou stížnost spolu s podpůrnými dokumenty, stejně jako jakékoliv fotografie na podporu stížnosti, které agentuře e-mailem na info@adriagate.com nebo poštou poštou nejpozději 8 dnů po návratu Traveler z jeho / její cestu. Agentura pouze vezme v úvahu plně zdokumentované stížnosti, které jsou přijaty ve lhůtě 8 dnů.
 
Agentura je povinen učinit písemné řešení stížnosti v rámci 14 dnů od obdržení písemné stížnosti. Agentura může prodloužit lhůtu s cílem shromáždit důkazy a kontrolovaly žádostí citace s poskytovatelem služeb, ale ne více než 14 dnů. Agentura bude brát v úvahu pouze ty pohledávky, jejichž příčina nemohla být vyřešena na místě.
 
Dokud nebylo učiněno rozhodnutí agentury, jinými slovy pro dobu trvání 14/28 dní poté, co byla podána stížnost, Účastník zájezdu zříká právo zapojit třetí stranu, rozhodčí z UHPA nebo jiné instituce, veřejně sdělovat informace, stejně jako podání oblek. Nejvyšší částka náhrady stížnost na stížnost část služby mohou činit a nemůže zahrnovat použité části služby nebo celková hodnota služby. Zákon o cestovním ruchu vylučuje správný Traveler třeba kompenzovat ideální škody.
 
Je-li na služební cestě není spokojen s odpovědí od organizátora, a využila služby od agentury, která je členem UHPA a complined s výše uvedenými pokyny pro provádění procesu reklamace, Cestovatel může obrátit na arbitrážní UHPA. V souladu s pravidly arbitráže, Celý proces by měl být dokončen během jednoho měsíce . Během tohoto procesu je organizátor buď dohodnout na náhradu škody nebo cestovatel s malým poplatkem, učí, že i u soudu, do kterého cestovatel může ještě odvolat, tam je téměř žádná šance na výhru lawsuite.
 
Agentura nemůže nést odpovědnost za klimatické podmínky, čistota, a teplota moře, ani jiných podobných situací a událostí, které mohou vést k nespokojenosti cestující a nejsou přímým důsledkem ubytovací jednotky (například, špatné počasí, nesprávně udržován pláže, davy, ztracený nebo ukradený majetek a jako).
 
V případě, že cestovatel rozhodne objednat speciální Nabídka Last minute, pak přijímá všechna rizika takového cestování. Tyto cesty zahrnují nejistotu skutečností, na kterých se agentura nemůže ovlivnit, a cestovatel především kvůli ceně přijal takový výlet, a proto nemá právo podat stížnost na agenturu.
 
14. Zabezpečení osobních údajů
 
Cestovatel poskytuje osobní údaje o jeho / její vlastní svobodné vůle. Osobní údaje jsou nutné pro zpracování požadovaných služeb. Stejné informace se používají při vzájemné komunikaci. Agentura se zavazuje, že osobní údaje cestujícího nebude brát ven ze země ani je nepředá třetí osobě, kromě za účelem realizace požadované služby. Osobní údaje budou uloženy v databázi v souladu s rozhodnutím o metodě použité pro sběr, zpracování a zabezpečení osobních údajů. S přijetím těchto všeobecných podmínek, Účastník zájezdu dává svolení k jeho / její osobní údaje, které mají být použity pro propagační nabídky Agentury.
 
15. Poznámka:
 
Zaplacení zálohy nebo platbu v plné výši znamená, že Traveler plně chápe a přijímá výše uvedené podmínky.
 
16. Příslušnosti soudu
 
bude snažit i Agentura se usadit možných žalob na uplatňování této dohody, a pokud nemůže být dosaženo dohody otázka se stane předmětem rozhodnutí o příslušnosti soudu Rozdělit, pod vedením zákonů Chorvatské republiky.