***Кристи Апартмани бр.1
место : Okrug Donji – ( островот Čiovo на Хрватска )

Далечина до морето : 80 m

 

сместување Соби за спиење кат цена Повеќе информации
Апартман 4+0 бр.1 (4 лица) 2 2 40 – 75 € Повеќе информации

***Кристи Апартмани бр.2
место : Okrug Donji – ( островот Čiovo на Хрватска )

Далечина до морето : 80 m

 

сместување Соби за спиење кат цена Повеќе информации
Апартман 2+0 бр.2 (2 лица) 1 2 30 – 50 € Повеќе информации

***Кристи Апартмани бр.3
место : Okrug Donji – ( островот Čiovo на Хрватска )

Далечина до морето : 80 m

 

сместување Соби за спиење кат цена Повеќе информации
Апартман 4+0 бр.3 (4 лица) 2 2 40 – 75 € Повеќе информации

***Кристи Апартмани бр.4
место : Okrug Donji – ( островот Čiovo на Хрватска )

Далечина до морето : 80 m

 

сместување Соби за спиење кат цена Повеќе информации
Апартман 4+0 бр.4 (4 лица) 2 3 40 – 75 € Повеќе информации

***Кристи Апартман бр.5
место : Okrug Donji – ( островот Čiovo на Хрватска )

Далечина до морето : 80 m

 

сместување Соби за спиење кат цена Повеќе информации
Апартман 5+0 бр.5 (5 лица) 3 3 45 – 80 € Повеќе информации

***Кристи Апартмани бр.6
место : Okrug Donji ( островот Čiovo – Хрватска )
Далечина до морето : 80 m

 

сместување Соби за спиење кат цена Повеќе информации
Апартман 2+2 бр.6 (4 лица) 1 1 35 – 65 € Повеќе информации